อนาคตกาแฟไทยใน Experience Economy

กาแฟเมล็ดเล็ก ๆ สร้างมูลค่าได้ขนาดไหน? ศูนย์อัจริยะเพื่ออุตสาหกรรมอาหารคาดการณ์มูลค่าตลาดของร้านกาแฟเมื่อตอนต้นปี 2562 ไว้ที่ 25,860 ล้านบาท บางรายประเมินไว้ที่ 38,000 ล้านบาท โตจากปี 2561 ราวๆ 15-20%  การเติบโตขนาดนี้ทำให้กาแฟที่ผลิตได้ภายในประเทศไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ จึงต้องนำเข้า แต่ปีนี้เมล็ดกาแฟไทยราคาประมาณ 70 บาท/กก