พ่อค้าคนกลาง จำเลยของคนมักง่าย แต่ไม่ง่ายที่จะตัดออก

เรื่องโดย ผศ.ดร.สุวรรณา สายรวมญาติ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ่อค้าคนกลาง กดราคา คำพูดที่เราได้ยินอยู่เสมอ วาทะกรรมของคนที่ไม่เข้าใจการทำธุรกิจ ขายของไม่ได้ราคา ราคาสินค้าตกต่ำ นึกอะไรไม่ออก โทษพ่อค้าคนกลางไว้ก่อนว่ากดราคา สินค้าเกษตร มีคุณสมบัติแตกต่างจากสินค้าอุตสาหกรรม เรื่องความเป็นฤดูกาล (seasonality) ผลผลิตออกสู่ตลาดเป็นช่วง ๆ