แม้เศรษฐกิจไม่ดี แต่ก็มีอะไรดีดีเกิดขึ้น

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา พาดหัวข่าวของประชาชาติ เรื่อง “สิงห์-ช้าง วืดเป้า เบียร์แสนล้านซึม กำลังซื้อทรุดนัก”

เมื่ออ่านข่าวนี้ หัวใจเราพองโต ดีใจสุดๆ

โฆษณาของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) กับสโลแกนที่ว่า “จน เครียด กินเหล่า” และการรณรงค์อื่นๆ ที่ทำมาอย่างต่อเนื่อง ค่อยๆ เห็นผลแล้วในวันนี้

วันนี้ทิศทางเปลี่ยนไปในแนวทางที่ดีขึ้นสำหรับวงการสาธารณสุขบ้านเรา แม้จะจน จะเครียด แต่ไม่กินเหล่า

ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่าม สิ่งที่เราสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจน คือ คนเริ่มของมาวิ่งหรือเดินเพิ่มมากขึ้น การแต่งชุดออกกำลังกายออกนอกบ้าน ไม่ใช่เรื่องแปลกอีกต่อไป คติง่ายๆเช่น “แค่ขยับก็เท่ากับออก” และกิจกรรม “ก้าว” ของพี่ตูน ดูจะสะกิดเตือนให้ใครหลายคน ออกมาเปลี่ยนชุดแล้วไปวิ่งหลังเลิกงาน

ตัวเลขการจัดเก็บภาษีเบียร์ในช่วง ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561 อยู่ที่ 76,356 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนประมาณ 12.43% สำหรับตัวเลขการจัดเก็บภาษีเหล้า สามารถจัดเก็บได้ 55,964 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนหน้าประมาณ ประมาณ 10% เช่นกัน

สรุปได้ว่า กรมสรรพสามิตคงพลาดเป้าของยอดการเก็บภาษีบาปไปพอสมควรในปีนี้ ซึ่งเป็นเรื่องพลาดเป้าที่น่ายินดีอย่างที่สุด

นอกจากนี้ เรายังคาดการณ์อีกว่า คนไทยก็ระมัดระวังการกินเพิ่มขึ้นด้วย

ซึ่งมีงานวิจัยหลายชิ้น ยืนยันว่าความสัมพันธ์ของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจกับจำนวนประชากรที่อยู่ในภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนเป็นไปในทิศทางเดียวกัน Franco et al (2007) ใช้ข้อมูลช่วงปี 1989 -2000 วิคราะห์ผลพวงของวิกฤติเศรษฐกิจของประเทศคิวบา พบว่า ช่วงเกิดวิกฤติ คนคิวบาออกกำลังกายเพิ่มขึ้น 37% และปริมาณการบริโภค (วิเคราะห์ในรูปแบบของพลังงานที่บริโภคต่อวัน) ลดลง 37.5% ซึ่งทำให้การอัตราความชุกของโรคอ้วนลดลง 7%

แล้วหลังเกิดวิกฤติเป็นอย่างไรต่อ

น่าจะเดากันได้

หลังวิกฤติช่วงปี 2005-2009 คนคิวบาบริโภคเพิ่มขึ้น มีอาหารจำหน่ายมากขึ้น และจำนวนผู้เสียชีวิตจากโรคหัวใจ และเบาหวาน เพิ่มขึ้นเช่นกัน (National Vital Statics, 2009)

ไม่ใช่แค่ที่คิวบา ที่กรีซ ก็มีทิศทางเดียวกัน

Kleanthous กับเพื่อนนักวิจัย (2016) พบว่า ในช่วงที่กรีซเกิดวิกฤติเศรษฐกิจ (พ.ย. 2009 – พ.ค. 2016) จำนวนเด็กที่มีภาวะน้ำหนักเกิดและโรคอ้วนลดลงอย่างมีนัยสำคัญ

นี่เป็นผลของหลายคนที่ชอบพูดว่าเศรษฐกิจไม่ดี แต่ในมุมมองของเรา มันเป็นผลที่ดีมากๆ และอยากจะให้เกิดขึ้นในช่วงที่เศรษฐกิจดี แต่คงเป็นไปได้ยาก เพราะเวลาเรามีความสุข เรามักจะปรนเปรอความสุขตรงหน้า มากกว่าจะคิดถึงสุขภาพของเราในอนาคต

หากท่านใดสนใจเรื่องราวเกี่ยวกับการกินในมุมมองเศรษฐศาสตร์ สามารถอ่านบทความอื่นๆเพิ่มเติมได้ที่ www.eatecon.com

ที่มา

ประชาชาติ. 2561. “สิงห์-ช้าง วืดเป้า เบียร์แสนล้านซึม กำลังซื้อทรุดหนัก. ออนไลน์ https://www.prachachat.net/marketing/news-252050. (19 พ.ย. 2561).

Franco, M., Orduñez, P., Caballero, B., Tapia Granados, J. A., Lazo, M., Bernal, J. L.,Guallar, E. & Cooper, R. S. (2007). Impact of energy intake, physical activity, and population-wide weight loss on cardiovascular disease and diabetes mortality in Cuba, 1980–2005. American Journal of Epidemiology, 166, 1374- 1380.

Kleanthous, K., Dermitzaki, E., Papadimitriou, D. T., Papaevangelou, V. &Papadimitriou, A. (2016). Overweight and obesity decreased in Greek schoolchildren from 2009 to 2012 during the early phase of the economic crisis. Acta Paediatrica, 105, 200-205.

National Vital Statistics (2009). Deaths: Final Data for 2009. National Vital Statistics Systems.

Leave a Reply